Home

Welkom op de website van Loge Terra Maris.

Wij zijn een eigentijdse en vooruitstrevende vrijmetselaarsloge in Vlissingen en maken deel uit van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain (LDH). Wij beoefenen vrijmetselarij via de bouw- en lichtsymboliek en leggen daarin de nadruk op het humanistisch perspectief en de vooruitgang van de Mensheid. Onze inspiratie halen we daarbij onder andere uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Criteria voor toetreding: wereldburger, man, vrouw of anders; gelovig, spiritueel, agnost of atheïst, mits niet dogmatisch denkend. Kortom, mensen die vanuit een innerlijke behoefte (Ken uzelf) en met respect voor democratische principes en andere vrijmetselaars willen werken aan zichzelf en aan de vooruitgang van de mensheid.

Wij komen bijeen in het logegebouw in de Palingstraat 64 te Vlissingen in de regel op de 2e en 4e donderdagavond van de maand (behalve in juli en augustus)

Kijk gerust rond op onze website en maak voor vragen gebruik van het contactformulier!

Met maçonnieke groeten,

De Achtbare Meester van Loge Terra Maris

Wat is vrijmetselarij?

Deze vraag wordt vaak gesteld, maar is best lastig om in zijn algemeenheid te beantwoorden omdat elke vrijmetselaar daar zijn of haar persoonlijke invulling aan geeft. Centraal staat in elk geval dat een vrijmetselaar met behulp van rituelen en symbolen werkt aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis (het Ken uzelf) en zich daarbij inzet voor de vooruitgang van de mensheid in het algemeen. Het ideaal dat de vrijmetselarij daarbij voor ogen heeft is de universele broederschap van de mens. Vrijmetselaren die zijn aangesloten bij de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain doen dat uiteraard vanuit het besef van de gelijkheid van man en vrouw en de overige levensbeschouwelijke opvattingen zoals besloten in de grondwet van onze Orde. 

Loge Terra Maris

De Loge Terra Maris is een Nederlandse vereniging, gevestigd te Vlissingen.
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75554275, RSIN 860321988 en heeft volledige rechtsbevoegdheid.

De Loge Terra Maris is bereikbaar via e-mail: info@logeterramaris.nl

Het bezoekadres is Palingstraat 64, 4381AG Vlissingen en het postadres is Regentesselaan 158, 2562EG Den Haag.

Loge Terra Maris is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain, die is gevestigd in Den Haag (https://www.ledroithumain.nl/

Nieuws

Rondetafelbijeenkomst – 20 april 2023

Heb je de informatiebijeenkomst van 16 maart jl. in de Oostkerk in Middelburg gemist, maar wil je toch graag meer weten over wat vrijmetselarij nu eigenlijk is? Wil je kennismaken met vrijmetselaars en een kijkje nemen in onze prachtige werkplaats vol symboliek? Dan ben je van harte welkom op onze rondetafelbijeenkomst op donderdag 20 april as. om 20.00 uur. Stuur ons een berichtje via het contactformulier of een mailtje naar info@logeterramaris.nl en we houden je op de hoogte van de verdere details.

Informatiebijeenkomst Zeeuwse vrijmetselarij – 16 maart 2023

Op 16 maart 2023 houden de vrijmetselaarsloges op Walcheren weer een gezamenlijke informatiebijeenkomst over het thema ‘Vrijmetselarij… iets voor jou?’ Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Oostkerk van Middelburg en begint om 20.00 uur. Ook Loge Terra Maris zal daar aanwezig zijn als vertegenwoordiger van de gemengde vrijmetselarij op Walcheren.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over vrijmetselarij? Of wil je om andere redenen contact met ons leggen? Gebruik het contactformulier.