Home

Welkom op onze site!

Terra Maris: een moderne Loge werkend in de Franse traditie

Loge Terra Maris is op 11 januari 2020  in Vlissingen geïnstalleerd als nr 2111 van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij LE DROIT HUMAIN waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Parijs.

De Loge heeft tot doel het uitoefen en bevorderen van een eigentijdse, vooruitstrevende en algemeen toegankelijke Vrijmetselarij in Zeeland.

De werkwijze in het  Frans Rituaal (Nederlandstalig) werkt vanuit een humanistisch standpunt met bouw- en lichtsymboliek in de opbouw van de Rituelen. 

Inhoudelijk werken we voor de vooruitgang van de Mensheid.

Inspiratie wordt geput uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Leden kunnen zijn: man, vrouw of anders; Nederlander of van andere afkomst; gelovig, spiritueel, agnost of atheïst, mits niet dogmatisch denkend; mensen die vanuit het Ken Uzelf en met een democratische instelling willen werken aan zichzelf en aan de vooruitgang van de mensheid in harmonie met andere Vrijmetselaars.

Bijeenkomsten worden gehouden in het logegebouw in de Palingstraat 64 in Vlissingen op de 2de en 4de  vrijdagavond van iedere maand , behalve in  juli en augustus. 

Doel en werkwijze

  • het beoefenen van de gemengde vrijmetselarij, het bieden van de mogelijkheden daartoe, en het bevorderen van de gemengde vrijmetselarij in het algemeen;
  • het bevorderen van de ontwikkeling en zelfkennis van ieder individueel lid, en zich in te zetten voor de vooruitgang van de mensheid in het algemeen;
  • het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen zoals besloten in de ordegrondwet van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”.

Gegevens van de vereniging

De vereniging Loge Terra Maris is gevestigd te Vlissingen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nr. 75554275, RSIN 860321988.

De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid; de statuten zijn gepasseerd op 31-10-2019.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Voorzitter: Mw. A.M. de Klerk- van der Graaf
Penningmeester: Mw. C.M.K. Kramer- Boelhouwer
Secretaris: Dhr. A.J.M. Simonis e.v. den Hartog

De vereniging is bereikbaar via e-mail: info@logeterramaris.nl.
Het bezoekadres is Palingstraat 64, 4381AG Vlissingen, en het postadres is Regentesselaan 156, 2562EG Den Haag.

De Loge Terra Maris is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”, RSIN 816603959, gevestigd te Den Haag.

Contact

Wil je ons contacteren, gebruik dan het contactformulier.