Nieuwe Vrijmetselaarsloge echt van start in Vlissingen

Op 11-1-2020 is Loge Terra Maris officieel geïnstalleerd als Loge Nr. 2111 van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”.

De Nederlandse Vertegenwoordiger van de Opperraad (hoofdbestuur) van deze Orde, gevestigd in Parijs, heeft met een speciaal ritueel de lichten voor de eerste officiële bijeenkomst ontstoken in aanwezigheid van de president van de Nederlandse Federatie, en 45 Nederlandse en Belgische Vrijmetselaren van diverse Ordes. Daarna konden de voorzitter en de officieren (het bestuur) van de loge worden geïnstalleerd.

De stichters en medeoprichters van Loge Terra Maris stellen zich tot doel de loge te laten functioneren als een eigentijdse en vooruitstrevende loge waarin zowel vrouwen als mannen kunnen worden ingewijd in het moderne Franse rituaal. Iedereen die aan zichzelf, vanuit het “Ken U zelve”, wil werken aan de “Vooruitgang van de Mensheid” en denkt vanuit een niet-dogmatische werkwijze, kan in principe na een toetredingsprocedure lid worden van deze Loge.

Loge Terra Maris heeft onderdak en een thuis gevonden in het logegebouw van de broeders van Loge l’ Astre de l’Orient, één van de oudste loges (1798) van Nederland. Daar houden zij op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand, m.u.v. juli en augustus, bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen rituele bijeenkomsten in de Tempel zijn, of vergaderingen in de zgn. Voorhof. Tijdens de Voorhofvergaderingen wordt van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen van maatschappelijke of filosofische aard en/of onderwerpen van algemeen belang.

Na het ontsteken van de lichten werd het tableau in een driehoek geplaatst.
(Foto Loge Terra Maris)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *