Laatste nieuws

Afsluiting van ons werkjaar – juni 2023

In juni vierden we in onze loge de zomerzonnewende. Dat deden we met een speciaal voor die gelegenheid geschreven rituaal waarin we symbolisch stil stonden bij de dans van de planeten die ook ons ritme en de seizoenen bepalen. Het is voor vrijmetselaren elk jaar een belangrijk moment om je te verbinden met je dierbaren en stil te staan bij de opbrengsten van de natuur en onze arbeid in de loge. Het is ook het startsein voor een periode van uitrusten en nieuwe energie opdoen, zodat we in oktober weer fris en vol ideeën aan een nieuw werkjaar kunnen beginnen.

Rondetafelbijeenkomst – 20 april 2023

Heb je de informatiebijeenkomst van 16 maart jl. in de Oostkerk van Middelburg gemist, maar wil je wel heel graag weten wat vrijmetselarij nu eigenlijk is? Wil je vrijmetselaars van onze loge ontmoeten en een kijkje nemen in onze prachtige werkplaats vol symboliek? Dan ben je van harte welkom op onze rondetafelbijeenkomst op donderdag 20 april om 20 uur. Laat ons weten dat je erbij wilt zijn via het contactformulier op deze site of een mailtje naar info@logeterramaris.nl.

Informatiebijeenkomst Zeeuwse vrijmetselarij – 16 maart 2023

Op 16 maart 2023 houden de vrijmetselaarsloges op Walcheren weer een gezamenlijke informatiebijeenkomst over het thema ‘Vrijmetselarij… iets voor jou?’ Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Oostkerk van Middelburg en begint om 20.00 uur. Ook Loge Terra Maris zal daar aanwezig zijn als vertegenwoordiger van de gemengde vrijmetselarij op Walcheren.