Over ons

Het beleidsplan van de vereniging Loge Terra Maris staat ten dienste van het realiseren van het beoefenen van de gemengde Vrijmetselarij en het bevorderen van de individuele ontwikkeling.


Hiertoe organiseert de vereniging verschillende bijeenkomsten: twee keer per maand op vaste dagen*, en daarnaast nog andere bijeenkomsten.De vereniging genereert publiciteit onder andere door het uitsturen van persberichten, het geven van interviews in de media, en het plaatsen van advertenties.


De vereniging spant zich in om nieuwe leden te werven, en organiseert hiertoe open dagen, bijeenkomsten voor belangstellenden, en speciale “Ronde Tafel”- bijeenkomsten om nadere kennismaking te bevorderen.

Bij een Algemene Ledenvergadering vóór het zomerreces worden de leden in bestuurlijke en rituele functies gekozen, en bij een ALV na het zomerreces wordt er onder meer gestemd over het financiële verslag over het afgelopen werkjaar, en de begroting voor het volgende werkjaar, inclusief de hoogte van de afdracht van de leden. En er worden beslissingen genomen over diverse andere aangelegenheden.

De vereniging is actief betrokken bij het bestuur van de Nederlandse Federatie, en bij (internationale) activiteiten, waarbij het contact tussen de vrijmetselaars onderling, en de verschillende stromingen binnen de vrijmetselarij wordt bevorderd.

___________
* Er is vanuit de Orde de plicht om minstens eens per maand een rituele bijeenkomst te houden, en daarnaast zijn er bijeenkomsten waarbij de leden of gasten een lezing over een onderwerp hebben voorbereid. De aanwezigen zoeken verdieping door over het onderwerp te “compareren”, dat wil zeggen op de voor de vrijmetselarij kenmerkende manier in respect de verschillende meningen naast elkaar te leggen.