Uitgangspunten

De zoektocht naar het ‘Ken uzelf’ vindt in de vrijmetselarij zijn weg door middel van bijeenkomsten en studie, zelfstandig of in groepsverband. In de Loge worden voordrachten gehouden en wordt van gedachten gewisseld. Er zijn ook plechtige zittingen waarin nieuwe leden worden opgenomen (inwijding), leden een hogere graad krijgen of een ander maçonniek feit wordt gevierd. Door zich te verdiepen in de rituele aspecten van zo’n bijeenkomst en respect te tonen voor iedere mening kan de Vrijmetselaar daadwerkelijk bijdragen aan een evenwichtiger en meer harmonieuze maatschappij voor allen. De vrijmetselarij als levenshouding heeft een humanistische inslag. Er wordt veel aandacht geschonken aan zelfkennis en aan onderlinge verhoudingen tussen mensen. De vrijmetselarij is dan ook per definitie niet elitair. Iedereen die a-dogmatisch denkt en handelt kan een aanvraag doen om lid te worden en de procedure van opname is voor iedereen gelijk.