Verdere opmerkingen

Leden van de vereniging zijn uitsluitend vrijmetselaren.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur werkt zonder vergoeding.
Het verenigingskapitaal wordt in de regel verkregen door contributies van de leden en door giften, en uitsluitend de Algemene Ledenvergadering heeft zeggenschap over het kapitaal, nooit een individueel lid.

Conform de regels zal de vereniging jaarlijks een financieel verslag en een verslag van de activiteiten in het afgelopen werkjaar publiceren.