Geschiedenis

De geschiedenis van de vrijmetselarij gaat ver terug, maar over de oorsprong is weinig met zekerheid te zeggen. Vaak wordt de oprichting van de Grand Loge of Londen in 1717 als officieus startpunt genomen. Van daaruit verspreidde de vrijmetselarij en haar ideeën zich over de rest van Groot-Brittannië, Schotland en Ierland en de rest van het Europese en Amerikaanse continent en dat leidde tot de oprichting van vele nieuwe vrijmetselaarsorganisaties, vaak ordes of obediënties genoemd, die soms tot op de dag van heden bestaan. Destijds was vrijmetselarij alleen toegankelijk voor mannen ‘vrij en van goede naam’, maar al in 1730 werden er in Frankrijk zogenaamde adoptieloges opgericht. Hierin werden onder voogdij van bestaande masculiene Loges vrouwen (veelal adellijke dames) met een aangepast ritueel ingewijd. De maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw leidden in veel landen tot de oprichting van maatschappelijke organisaties die opkwamen voor gelijke rechten voor vrouwen. 

In Frankrijk trok Maria Deraismes, een actieve propagandiste voor de rechten van de vrouw, de aandacht van de vrijmetselaars die jarenlang tevergeefs hadden gepleit voor gelijke behandeling van de vrouw met betrekking tot de toelating tot de vrijmetselarij. Uiteindelijk richtte zij in 1893 in Parijs, met steun van Georges Martin, één van de vooruitstrevende vrijmetselaars, de Grande Loge Symbolique Écossaise de France Le Droit Humain op. Deze nieuwe Grootloge stond open voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, godsdienst of ras. Uit deze grootloge ontstond enkele jaren later de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain. De eerste grondregel van de Orde luidt: De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain erkent de gelijkheid van man en vrouw. Door dit uit te dragen wil de Orde bereiken, dat ieder mens in gelijke mate gerechtigheid zal genieten binnen een mensheid die vrij en broederlijk georganiseerd is. In Nederland werden in 1904 de eerste leden ingewijd en op 10 juni 1905 werd in Amsterdam de eerste Loge geïnstalleerd. In de jaren daarna volgden loges in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht en vele andere plaatsen. Loge Terra Maris is met haar oprichting in 2020 een van de jongste loges van LDH in Nederland. Zie hier voor een overzicht van alle Nederlandse loges.

Wil je meer weten over de geschiedenis van de (gemengde) vrijmetselarij? Op de website van de Nederlandse federatie staat een overzicht van betrouwbare literatuur: https://www.ledroithumain.nl/historie/