Vereniging en bestuur

De vereniging Loge Terra Maris is gevestigd te Vlissingen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75554275 (RSIN 860321988). De vereniging heeft de ANBI-status, volledige rechtsbevoegdheid en geen winstoogmerk. Uitsluitend vrijmetselaren kunt toetreden als lid.

ANBI-gegevens

Het bestuur van de vereniging Loge Terra Maris bestaat uit:
Voorzitter: Anton Simonis
Penningmeester: Lieke Boelhouwer
Secretaris: Jeanine Zwalve

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hooguit recht hebben op een kostenvergoeding. De vereniging Loge Terra Maris heeft als doel het beoefenen van de gemengde vrijmetselarij in een eigentijdse en vooruitstrevende setting en het bevorderen van de individuele ontwikkeling van haar leden. Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld, waarin de activiteiten staan die een bijdragen leveren aan het bereiken van deze doelstelling. De belangrijkste activiteit is het regelmatig organiseren en houden van diverse soorten logebijeenkomsten. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het bestuur van de Nederlandse Federatie en bij (internationale) activiteiten, waarbij het contact tussen de vrijmetselaars onderling, en de verschillende stromingen binnen de vrijmetselarij wordt bevorderd.

Elk jaar stemmen de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering onder andere over de vervulling van de verschillende bestuurlijke en rituele functies, het gevoerde financiële beleid en de begroting voor het volgende werkjaar, inclusief de contributie. Bekijk HIER het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar.