Doel en werkwijze

Loge Terra Maris heeft als doel het beoefenen van de gemengde vrijmetselarij in een eigentijdse en vooruitstrevende setting en het bevorderen van de individuele ontwikkeling van haar leden. Daartoe organiseert de vereniging verschillende rituele en andere bijeenkomsten (circa twee keer per maand) en geeft hieraan publiciteit via de website, persberichten, interviews en social media.

Loge Terra Maris is op 11 januari 2020 officieel geïnstalleerd als Loge Nr. 2111 en maakt gebruik van het logegebouw van de loge L’Astre de l’Orient aan de Palingstraat 64 te Vlissingen, één van de oudste loges van Nederland (1789). Terra Maris is een eigentijdse en vooruitstrevende vrijmetselaarsloge, waarin de vrijmetselarij wordt beoefend met behulp van een seculier ritueel, dat in Frankrijk werd ontwikkeld. Via de bouw- en lichtsymboliek leggen wij de nadruk op het humanistisch perspectief en de vooruitgang van de Mensheid. Onze inspiratie halen we daarbij onder andere uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De loge houdt minstens een keer per maand een rituele bijeenkomst in de Tempel. Daarnaast houden we bijeenkomsten in de zogenaamde Voorhof, waar leden of gasten een lezing geven over bijvoorbeeld een bepaald maatschappelijk of filosofisch onderwerp (‘een bouwstuk’). Tijdens zo’n bijeenkomst zoeken de aanwezigen verdieping door over het onderwerp te ‘compareren’, dat wil zeggen dat de verschillende meningen over het onderwerp op respectvolle wijze naast elkaar worden gelegd.  

Om belangstellenden te laten kennismaken met het gedachtegoed van de vrijmetselarij organiseren we open dagen en speciale ‘Ronde Tafel’-bijeenkomsten, waarin je meer te weten kunt komen over de werkwijze van Loge Terra Maris. Alle bijeenkomsten worden op de website aangekondigd (zie agenda).

Iedereen die aan zichzelf en aan de ‘vooruitgang van de Mensheid’ wil werken en die dit doet vanuit een niet-dogmatische visie en werkwijze, kan na een toetredingsprocedure lid worden van de Loge. Wil je meer weten over Loge Terra Maris of ben je eraan toe om deze stap te zetten? Neem contact met ons op via het contactformulier. Serieuze vragen krijgen een serieus antwoord.