Gegevens van de vereniging

De vereniging Loge Terra Maris is gevestigd te Vlissingen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nr. 75554275, RSIN 860321988.

De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid; de statuten zijn gepasseerd op 31-10-2019.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Voorzitter: Mw. A.M. de Klerk- van der Graaf
Penningmeester: Mw. C.M.K. Kramer- Boelhouwer
Secretaris: Dhr. A.J.M. Simonis e.v. den Hartog

De vereniging is bereikbaar via e-mail: info@logeterramaris.nl.
Het bezoekadres is Palingstraat 64, 4381AG Vlissingen, en het postadres is Regentesselaan 156, 2562EG Den Haag.

De Loge Terra Maris is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”, RSIN 816603959, gevestigd te Den Haag.