Geschiedenis

Ontstaan van de gemengde Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is lang alleen voor mannen ‘vrij en van goede naam’ toegankelijk geweest. In 1730 werden in Frankrijk zogenaamde adoptieloges opgericht. De zichtbare positie van vrouwen in de Franse adel gaf hier aanleiding toe. Adoptievrijmetselarij  stond onder voogdij van de bestaande masculiene Loges en wijdde vrouwen in met een aangepast ritueel.

De maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw leidden tot het ontstaan van vele bewegingen die opkwamen voor gelijke rechten voor vrouwen. De Française Maria Deraismes, een actieve propagandiste voor de rechten van de vrouw, trok de aandacht van Vrijmetselaars die jarenlang hadden gepleit voor gelijke behandeling van de vrouw met betrekking tot de toelating tot de Vrijmetselarij. Na een lange periode van pogingen om vrouwen toe te laten tot bestaande Loges richtte Maria Deraismes in 1893, met steun van Georges Martin, één van de vooruitstrevende Vrijmetselaars, de Grande Loge Symbolique Ecossaise de France  ‘Le Droit Humain’ op. De nieuwe Grootloge stond open voor allen, zonder onderscheid van geslacht, godsdienst of ras. De daaruit gegroeide Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain erkent de gelijkheid van man en vrouw.

De Nederlandse Federatie

Elf jaar na de oprichting van ‘Le Droit Humain’  te Parijs in 1893 werden in Nederland, op 18 juni 1904, de eerste leden van de Orde ingewijd. De eerste Loge in Nederland werd een jaar later, op 10 juni 1905 in Amsterdam geïnstalleerd. Later volgden Loges in Den Haag, Laren, Rotterdam, Arnhem en Utrecht en vele andere plaatsen.

Wat houdt Vrijmetselarij in?

Vrijmetselaars werken aan hun persoonlijke vorming, met behulp van symbolen en rituelen. Het ideaal dat de Vrijmetselarij voor ogen heeft is de universele broederschap .

Symbolen worden gebruikt om iets tot uitdrukking te brengen dat moeilijk in woorden te vatten is. De leden in een Loge werken met symbolische vormen en begrippen die hoofdzakelijk ontleend zijn aan het bouwgilde. De interpretatie van de symbolen is vrij en daagt de Vrijmetselaar uit tot studie en denkwerk.

In de Vrijmetselarij vindt het zoeken naar nieuwe waarden zijn weg door middel van studie, zelfstandig of in groepsverband. Door respect te tonen voor iedere mening kan de Vrijmetselaar daadwerkelijk bijdragen aan een evenwichtiger en meer harmonieuze maatschappij voor allen. 

In de Loge worden voordrachten gehouden en wordt van gedachten gewisseld. Er zijn ook plechtige Tempelzittingen waarin nieuwe leden opgenomen worden (inwijding), waar leden in een hogere graad opgenomen worden of waar maçonnieke vieringen doorgaan.

De vrijmetselarij, opgevat als een levenshouding, als een benadering van levensproblemen, is humanistisch te noemen. Veel aandacht wordt gegeven aan zelfkennis en aan onderlinge verhoudingen tussen mensen.

De Vrijmetselarij is niet elitair. Dat is zelfs in strijd met haar eigen streven. Iedereen die a-dogmatisch denkt en handelt kan een aanvraag doen om lid te worden. De procedure van opname is voor iedereen gelijk. 

Als u wat meer wil weten over de Loge Terra Maris, neem dan gerust contact met ons op en bezoek eens een Informatiebijeenkomst .  Door de opzet en inhoud van zo’n bijeenkomst krijgt u een beeld van waar de loge Terra Maris voor staat en wat zij voor u kan betekenen. We antwoorden ook graag op uw vragen.