Symbolen en ritualen

Tijdens de rituele bijeenkomsten gebruiken vrijmetselaars symbolen om zaken uit te drukken die zich moeilijk in woorden laten vatten. Heel vaak zijn deze ontleend aan symbolische vormen en begrippen uit de Middeleeuwse bouwgildes (kubieke steen, passer en winkelhaak) of de lichtsymboliek (donker en licht). De interpretatie van deze symbolen staat niet vast en dit daagt de vrijmetselaar uit tot studie en denkwerk. De rituelen die vrijmetselaars over de hele wereld gebruiken, stammen af van de rituelen die aan het begin van de 18e eeuw werden gebruikt in de landen die volgens de overlevering, de bakermat vormen van de vrijmetselarij: Engeland en Schotland.