Loge Terra Maris in lockdown

Nog maar amper bekomen van de oprichting en installatie van onze loge, werden  we geconfronteerd met de eerste Corona Lockdown. Wat nu te doen, vroegen wij ons af.

Al snel  besloten we om onze tweewekelijkse  bijeenkomsten online voort te zetten. Zo vierden we in 2020 de Lente Equinox, niet wetende dat we in 2021 op diezelfde manier de Lente zouden begroeten. We vierden dit met door middel van persoonlijke impressies van onze leden over de start van de nieuwe  Lente, weergegeven in poëzie,  een zelfgemaakt vers, een presentatie en een lied.

In het tussenliggende jaar hebben we aandacht besteed aan het door ons gekozen jaarthema: “De Verklaring van de Rechten van de Mens” en de leuze “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”. De planning voor de rest van dit werkjaar staat op de site.

We hopen dit gedenkwaardige jaar af te kunnen sluiten met een “Veldloge” in de open lucht. De locatie is al bekend, maar de plannen worden gemaakt  onder voorbehoud van gunstig weer en gunstige Coronamaatregelen. Als alles meezit, hopen we in september weer op  onze eigen locatie in Vlissingen het nieuwe werkjaar  te kunnen starten. Hopelijk is iedereen dan gevaccineerd en kunnen we weer aan de slag!

En kunnen we weer verder op ons pad in de Zeeuwse Klei

COVID19

Onze fysieke bijeenkomsten vinden normaal plaats op de 2e en 4e vrijdag van de maand om 20.00 uur (behalve in juli en augustus). Vanwege de risico’s van het coronavirus hebben wij besloten om tot nader order geen fysieke bijeenkomsten in het logegebouw te houden.

In plaats daarvan organiseren we online bijeenkomsten. De agenda voor de komende maanden staat bij evenementen. Visiteurs zijn van harte welkom. Dus ben je vrijmetselaar en wil je (virtueel) komen visiteren? Gebruik het contactformulier onder de knop Contact, dan sturen we je de benodigde informatie.

Nieuwe Vrijmetselaarsloge echt van start in Vlissingen

Op 11-1-2020 is Loge Terra Maris officieel geïnstalleerd als Loge Nr. 2111 van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”.

De Nederlandse Vertegenwoordiger van de Opperraad (hoofdbestuur) van deze Orde, gevestigd in Parijs, heeft met een speciaal ritueel de lichten voor de eerste officiële bijeenkomst ontstoken in aanwezigheid van de president van de Nederlandse Federatie, en 45 Nederlandse en Belgische Vrijmetselaren van diverse Ordes. Daarna konden de voorzitter en de officieren (het bestuur) van de loge worden geïnstalleerd.

De stichters en medeoprichters van Loge Terra Maris stellen zich tot doel de loge te laten functioneren als een eigentijdse en vooruitstrevende loge waarin zowel vrouwen als mannen kunnen worden ingewijd in het moderne Franse rituaal. Iedereen die aan zichzelf, vanuit het “Ken U zelve”, wil werken aan de “Vooruitgang van de Mensheid” en denkt vanuit een niet-dogmatische werkwijze, kan in principe na een toetredingsprocedure lid worden van deze Loge.

Loge Terra Maris heeft onderdak en een thuis gevonden in het logegebouw van de broeders van Loge l’ Astre de l’Orient, één van de oudste loges (1798) van Nederland. Daar houden zij op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand, m.u.v. juli en augustus, bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen rituele bijeenkomsten in de Tempel zijn, of vergaderingen in de zgn. Voorhof. Tijdens de Voorhofvergaderingen wordt van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen van maatschappelijke of filosofische aard en/of onderwerpen van algemeen belang.

Na het ontsteken van de lichten werd het tableau in een driehoek geplaatst.
(Foto Loge Terra Maris)