Laatste nieuws

Afsluiting van ons werkjaar – juni 2023

In juni vierden we in onze loge de zomerzonnewende. Dat deden we met een speciaal voor die gelegenheid geschreven rituaal waarin we symbolisch stil stonden bij de dans van de planeten die ook ons ritme en de seizoenen bepalen. Het is voor vrijmetselaren elk jaar een belangrijk moment om je te verbinden met je dierbaren en stil te staan bij de opbrengsten van de natuur en onze arbeid in de loge. Het is ook het startsein voor een periode van uitrusten en nieuwe energie opdoen, zodat we in oktober weer fris en vol ideeën aan een nieuw werkjaar kunnen beginnen.

Rondetafelbijeenkomst – 20 april 2023

Heb je de informatiebijeenkomst van 16 maart jl. in de Oostkerk van Middelburg gemist, maar wil je wel heel graag weten wat vrijmetselarij nu eigenlijk is? Wil je vrijmetselaars van onze loge ontmoeten en een kijkje nemen in onze prachtige werkplaats vol symboliek? Dan ben je van harte welkom op onze rondetafelbijeenkomst op donderdag 20 april om 20 uur. Laat ons weten dat je erbij wilt zijn via het contactformulier op deze site of een mailtje naar info@logeterramaris.nl.

Informatiebijeenkomst Zeeuwse vrijmetselarij – 16 maart 2023

Op 16 maart 2023 houden de vrijmetselaarsloges op Walcheren weer een gezamenlijke informatiebijeenkomst over het thema ‘Vrijmetselarij… iets voor jou?’ Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Oostkerk van Middelburg en begint om 20.00 uur. Ook Loge Terra Maris zal daar aanwezig zijn als vertegenwoordiger van de gemengde vrijmetselarij op Walcheren.

Za 11 juni 2022 Kennismaken met Loge Terra Maris

Sinds januari 2020 is in het logegebouw aan de Palingstraat in Vlissingen de gemengde vrijmetselaarsloge Terra Maris werkzaam. Helaas moesten we kort na onze start onze bijeenkomsten een tijdlang online voortzetten vanwege het coronavirus, maar gelukkig kunnen we nu weer samenkomen in de Palingstraat.
We zijn dan ook heel blij dat we op zaterdag 11 juni as. een kennismakingsmiddag kunnen organiseren voor belangstellenden in de vrijmetselarij, de gemengde vrijmetselarij in het bijzonder.

Dus bent u:
– geïnteresseerd in hoe vrijmetselaren proberen te bouwen aan, wat zij noemen, “de Tempel der Mensheid”?
– geïnteresseerd in hoe Loge Terra Maris de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als uitgangspunt hanteert?
– geïnteresseerd in gemengde vrijmetselarij en wat dit voor u zou kunnen betekenen?

Kom dan op zaterdag 11 juni as. een kijkje nemen in onze tempelruimte, kennismaken met leden van onze loge en andere vrijmetselaars, naar hun ervaringen luisteren, en vooral veel vragen stellen. De bijeenkomst begint om 14 uur en u kunt zich aanmelden via een email aan info@logeterramaris.nl

U bent van harte welkom.

Loge Terra Maris in lockdown

Nog maar amper bekomen van de oprichting en installatie van onze loge, werden  we geconfronteerd met de eerste Corona Lockdown. Wat nu te doen, vroegen wij ons af.

Al snel  besloten we om onze tweewekelijkse  bijeenkomsten online voort te zetten. Zo vierden we in 2020 de Lente Equinox, niet wetende dat we in 2021 op diezelfde manier de Lente zouden begroeten. We vierden dit met door middel van persoonlijke impressies van onze leden over de start van de nieuwe  Lente, weergegeven in poëzie,  een zelfgemaakt vers, een presentatie en een lied.

In het tussenliggende jaar hebben we aandacht besteed aan het door ons gekozen jaarthema: “De Verklaring van de Rechten van de Mens” en de leuze “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”. De planning voor de rest van dit werkjaar staat op de site.

We hopen dit gedenkwaardige jaar af te kunnen sluiten met een “Veldloge” in de open lucht. De locatie is al bekend, maar de plannen worden gemaakt  onder voorbehoud van gunstig weer en gunstige Coronamaatregelen. Als alles meezit, hopen we in september weer op  onze eigen locatie in Vlissingen het nieuwe werkjaar  te kunnen starten. Hopelijk is iedereen dan gevaccineerd en kunnen we weer aan de slag!

En kunnen we weer verder op ons pad in de Zeeuwse Klei

COVID19

Onze fysieke bijeenkomsten vinden normaal plaats op de 2e en 4e vrijdag van de maand om 20.00 uur (behalve in juli en augustus). Vanwege de risico’s van het coronavirus hebben wij besloten om tot nader order geen fysieke bijeenkomsten in het logegebouw te houden.

In plaats daarvan organiseren we online bijeenkomsten. De agenda voor de komende maanden staat bij evenementen. Visiteurs zijn van harte welkom. Dus ben je vrijmetselaar en wil je (virtueel) komen visiteren? Gebruik het contactformulier onder de knop Contact, dan sturen we je de benodigde informatie.

Nieuwe Vrijmetselaarsloge echt van start in Vlissingen

Op 11-1-2020 is Loge Terra Maris officieel geïnstalleerd als Loge Nr. 2111 van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”.

De Nederlandse Vertegenwoordiger van de Opperraad (hoofdbestuur) van deze Orde, gevestigd in Parijs, heeft met een speciaal ritueel de lichten voor de eerste officiële bijeenkomst ontstoken in aanwezigheid van de president van de Nederlandse Federatie, en 45 Nederlandse en Belgische Vrijmetselaren van diverse Ordes. Daarna konden de voorzitter en de officieren (het bestuur) van de loge worden geïnstalleerd.

De stichters en medeoprichters van Loge Terra Maris stellen zich tot doel de loge te laten functioneren als een eigentijdse en vooruitstrevende loge waarin zowel vrouwen als mannen kunnen worden ingewijd in het moderne Franse rituaal. Iedereen die aan zichzelf, vanuit het “Ken U zelve”, wil werken aan de “Vooruitgang van de Mensheid” en denkt vanuit een niet-dogmatische werkwijze, kan in principe na een toetredingsprocedure lid worden van deze Loge.

Loge Terra Maris heeft onderdak en een thuis gevonden in het logegebouw van de broeders van Loge l’ Astre de l’Orient, één van de oudste loges (1798) van Nederland. Daar houden zij op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand, m.u.v. juli en augustus, bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen rituele bijeenkomsten in de Tempel zijn, of vergaderingen in de zgn. Voorhof. Tijdens de Voorhofvergaderingen wordt van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen van maatschappelijke of filosofische aard en/of onderwerpen van algemeen belang.

Na het ontsteken van de lichten werd het tableau in een driehoek geplaatst.
(Foto Loge Terra Maris)